Схевардин Редоубт

Схевардин Редоубт
Схевардин Редоубт је ... Шта је Схевардин Редоубт?
Бородино.

Енциклопедија битака светске историје. Тхомас Харболт. 1904.