Севен-Пинес

Севен-Пинес
Седам-Пине је ... Шта је седам пина?
(седам борова) Фаир Оакс.

Енциклопедија битака светске историје. Тхомас Харболт. 1904.