Савигис, станица

Савигис, станица
Савгис, станица је ... Шта је станица Савигис?
(дивља станица), види седмодневну битку.

Енциклопедија битака светске историје. Тхомас Харболт. 1904.